Tyst övning?

Ja, den är mycket tystare än en akustisk fiol, så du kan öva utan att störa någon.

Comment on this FAQ