Vanliga fiolsträngar?

Ja. Vi rekommenderar syntet- eller stålsträngar av god kvalitet beroende på dina egna preferenser. Strängar som är specifikt gjorda för elfiol ska inte användas med Elvari. Tonplattan och stallet behöver trycket från vanliga fiolsträngar för att fungera bra.